Zpráva o stavu

This form has received the maximum number of entries.

Cvičení broučci I.

Přihláška

Cvičení pro batolata

Cvičení rodičů s dětmi vede k všestrannému rozvoji pohybových schopností dítěte. Cílem cvičení je nácvik správných pohybových návyků, dovedností, zlepšení koordinace a rovnováhy.

Cvičení je určeno pro děti od 12 měsíců, které již samostatně chodí. Cvičení probíhá pod vedením fyzioterapeuta(ky) a je zaměřeno na zdokonalení jemné i hrubé motoriky dítěte. Při hodině jsou využívány různé atraktivní pomůcky, děti jsou motivovány rovněž hudbou, říkankami a písničkami. Využívání pomůcek podpoří radost, zvídavost a odvahu Vašeho dítěte. Během jednotlivých lekcí se dítě a současně i jeho rodiče seznámí s protahovacími i posilovacími cviky a zvládne nové dovednosti. Celé cvičení je přizpůsobeno pohybovým schopnostem každého dítěte a samozřejmostí je individuální přístup s ohledem na dětskou individualitu.

Doporučujeme přijít na cvičení s předstihem tak, aby se dítě pohodlně adaptovalo na nové prostředí. Využijte prosím dětský koutek v čekárně RCR.