Zpráva o stavu

This form has received the maximum number of entries.

Cvičení žabičky I.

Přihláška

Cvičení rodičů s dětmi - žabičky I.

Cvičení je určeno pro děti od 18 měsíců do 3 let.

Cvičení rodičů s dětmi vede k všestrannému rozvoji pohybových schopností dítěte. Cvičení je zaměřeno na upevnění pohybového a smyslového vývoje dítěte a jeho všestranný rozvoj. Cílem je vytvoření kladného vztahu k pohybu.

Při hodině jsou využívány různé atraktivní pomůcky, které posílí rozvíjení hrubé i jemné motoriky a nabídnou dítěti zkušenost s novými pohybovými aktivitami. Využívání pomůcek podpoří radost, zvídavost a odvahu Vašeho dítěte. Během jednotlivých lekcí se dítě a současně i jeho rodiče seznámí s protahovacími i posilovacími cviky a zvládne nové dovednosti. Fyzioterapeut naučí rodiče prakticky využít fyzioterapeutické metody např. míčkování, masáže, senzomotorické cvičení, cvičení na gymbalech apod. Celé cvičení je přizpůsobeno pohybovým schopnostem každého dítěte a samozřejmostí je individuální přístup s ohledem na dětskou individualitu.

Doporučujeme přijít na cvičení s předstihem tak, aby se dítě pohodlně adaptovalo na nové prostředí. Využijte, prosím, dětský koutek v čekárně RCR.

Cvičební jednotka : 60 min.