RCR léčebná rehabilitace s.r.o.

MUDr. Vlasta Rudolfová

vedoucí lékař RCR léčebná rehabilitace s.r.o.

 Absolvovala LF UK v Plzni v roce 1981. První atestaci složila z vnitřního lékařství v roce 1984. V oboru FBLR pracuje od roku 1985. Specializační atestaci v oboru FBLR složila v roce 1988. Specializační kurz v manuálních a mobilizačních technikách dokončila v roce 1991. Pravidelně se účastní konferencí rehabilitační, fyzikální a balneo mediciny, konferencí myoskeletární mediciny a odborných školení a kurzů v systému celoživotního vzdělávání lékařů.  Mimo jiné absolvovala kurz Školy zad 1 a 2 a  v říjnu 2014 dokončila závěrečnou část kurzu DNS pro lékaře.
Sleduje moderní trendy v oboru a specializuje se na využití prvků jógy v léčebné rehabilitaci i v prevenci.

Rehabilitační péče

Rehabilitační centrum Rokycany zahájilo svojí činnost 15.4.1995. V roce 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce vodoléčby s přístavbou nového bazénu. Rozšířili jsme nabídku masážních van o malou vířivku pro děti a perličkovou koupel. Podvodní masáž, vířivka na záda i vířivka na dolní končetiny byly repasovány. Nově nabízíme klientům odpočinek v zábalu po terapii. Bazén je vybaven masážními tryskami a chrličem.

RCR svým zaměřením poskytuje zdravotní péči pacientům po ortopedických, neurochirurgických ev. spondylochirurgických  výkonech, po úrazech, při bolestech páteře, kloubů a při omezení, poruše nebo ztrátě hybnosti. Sledujeme vývoj postižení, testujeme schopnosti pacientů a pomáháme ve výběru vhodných  kompenzačních pomůcek. Připravujeme pacienty na plánované operace.

Věnujeme se i preventivní léčbě vrozených i získaných vad páteře, snažíme se předcházet zdravotním komplikacím včasným zahájením terapie u předčasně narozených dětí a u dětí s poruchou motorického vývoje. 

Naše terapie  spočívá v individuální léčebné tělesné výchově s využíváním různých speciálních technik.  Např. reflexní lokomoce, cvičení dle Mojžíšové, mobilizační a manipulační techniky, prvky PIR, měkké techniky, manuální lymfodrenáž, kinezio-taping, senzomotorika a stabilizace pohybového systému, DNS princip apod. V  terapii dále využíváme vířivky, podvodní masáž a cvičení v bazénu s teplou vodou. U indikovaných pacientů  provádíme  elektrodiagnostiku a pak stimulaci ev. elektrogymnastiku ochrnutých svalů. Naše oddělení fyzikální mediciny je vybaveno přístroji k aplikaci všech v ČR povolených elektroléčebných metod,  včetně galvanické lázně, nízko a středněfrekvenčních proudů, TENS, elektrostimulace, ultrazvuků a řady magnetoterapií. K termoterapii používáme rašelinové aplikátory , solux nebo krátkovlnnou diatermii k hloubkovému prohřívání tkání. Jsme vybaveni horizontálním trakčním stolem.
U vývojových vad páteře sledujeme průběh léčby dlouhodobě pomocí fotodokumentace.

interierPacienti přicházejí k léčbě na doporučení praktických nebo odborných lékařů. Na vyšetření a k léčbě se lze objednat i bez doporučení ošetřujícího lékaře. Všichni pacienti jsou vyšetřeni specialistou v oboru FBLR (fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace). Po sestavení krátkodobého rehabilitačního programu je pacient seznámen s postupem a harmonogramem léčení. U komplikovaných stavů využíváme možností léčby v rehabilitačním ústavu, na rehabilitačních odděleních nemocnic a v lázních.
U řady chronických nemocí probíhá léčba opakovaně 2x až 3x ročně a pacienti zůstávají v dispenzarizaci lékařem dlouhodobě.

Léčba pacientů je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Od roku 2014 nabízíme našim pacientům komerční služby nehrazené ze zdravotního pojištění - cvičení pro bolavá záda, jógu, cvičení v těhotenství a šestinedělí a cvičení pro batolata, cvičení pro rodiče s dětmi a seniory, kondiční cvičení v bazénu.