Získaná kvalifikace: Vlčková Martina

Vysoká škola v Plzni o.p.s.: Bakalář v oboru fyzioterapie

Ministerstvo zdravotnictví: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

Kurz: Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy

Seminář: Cvičení dětí batolecího věku

Kurz: Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému

Kurz: Manuální lymfodrenáž

Kurz: Baňkování

Kurz: Léčba funkční ženské sterility podle L. Mojžíšové

Kurz: Reflexní zónová terapie na noze