Získaná kvalifikace: Rudolfová Vlasta

Univerzita Karlova: MEDICINAE DOCTORIS

Ministerstvo zdravotnictví: Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru fyzioterapie, balneologie a léčebná rehabilitace

Specializace: Interní medicina prvního stupně

Kurz: Diagnostika a léčba funkčních poruch hybné soustavy

Kurz: DNS pro lékaře

Kurz: Funkční poruchy orofaciální oblasti

Kurz: Inovační kurz manuální mediciny