Získaná kvalifikace: Kotorová Radoslava

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta zdravotnických studií: Obor fyzioterapie

Ministerstvo zdravotnictví: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

Kurz: Zdravotní tělesná výchova

Kurz: Instruktor fitcentra

Kurz: Škola zad část 1

Kurz: Škola zad část 2

Osvědčení: Příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu (měkké a mobilizační techniky)

Seminář: Cvičení dětí batolecího věku

Kurz: Cvičitel plavání

Kurz: Sportovní masér

Kurz: Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

Kurz: Diagnostika a terapie u funkčních poruch temporomandibulárního kloubu

Kurz: Kinezio - taping