Získaná kvalifikace: Janečková Kateřina

Univerzita Karlova: Učitelství pro střední školy, tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených

Ministerstvo zdravotnictví: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

Osvědčení: K výkonu manuální lymfodrenáže při komplexní terapii otoků

Kurz: Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

Kurz: Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína pro fyzioterapeuty)

Kurz: Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému (1. a 2.část)

Ministerstvo zdravotnictví: Diplom Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví